När mobilen är nyckeln

Ibland dyker det upp nytänkande innovationer inom säkerhetsbranschen som tar en med storm. Parakey tillhör denna kategori. Det Göteborgsbaserade företaget – som bär samma namn som produkten – har utvecklat en lösning för att öppna dörrar och ge fysisk access via smartphones och så kallade wearables, istället för de traditionsenliga passerkorten och taggarna. Resultatet är således ett helt nytt passersystem, utformat för företag. Med användaren i fokus och ledord som enkelt, flexibelt och säkert har det aldrig varit lika smidigt att ge fysiskt tillträde.

Hur fungerar detta i praktiken? Den molnbaserade produkten är uppbyggd av tre olika delar: en molntjänst, en liten hårdvara och en smartphone-app. I molntjänsten hanteras och distribueras alla digitala nycklar till användare och deras smartphones. Hårdvaran, en mindre dosa som placeras på väggen innanför dörren, agerar i sin tur brygga mellan smartphone och dörrens lås. Parakey fungerar på alla dörrar som har någon form av elektriskt lås och kan givetvis installeras även på befintliga dörrar. Den sista delen av tjänsten – själva appen – samlar en användares digitala nycklar och skickar en signal till hårdvaran för att öppna den valda dörren.

  • Vilka är fördelarna med Parakey?
    Med hjälp av Parakey kan säkerheten ökas på ert företag. Ni kan säkerställa att rätt person tilldelas tillträde till rätt dörr, vid rätt tidpunkt. En fördel i jämförelse med fysiska nycklar är att den som behöver öppna dörr, port eller grind kan med Parakey få tillträde helt digitalt genom att få sin behörighet direkt i appen. Har ert företag till exempel inhyrd personal så kan ni enkelt ge dem access genom den digitala nyckeln, utan att personalen behöver hämta och kvittera ut sin nyckel, sitt passerkort eller sin tag. All administration kring hanteringen av tillträde blir med andra ord betydligt smidigare och mer lätthanterlig. Därtill finns ingen övre gräns för antal användare av systemet; växer ert företag eller har ni t.ex. flera projektanställda löses detta enkelt med Parakey. I och med att Parakey levereras enligt konceptet SaaS (Security as a Service) ingår den molnbaserade tjänsten, alla uppdateringar gällande säkerhet och ett system som uppdateras per automatik och kontinuerligt. En vägande fördel är även att de administrativa kostnaderna hålls nere, inga utgifter för nycklar eller taggar. Ni betalar med andra inte för ett omfattande och i förväg begränsat system, utan enbart för exakt det de delar ert företag använder.
  • Måste vi ersätta vårt nuvarande passersystem?
    Nej, Parakey fungerar såväl som ett eget, fristående passersystem eller parallellt med ert nuvarande system.*
  • Vad händer om nätet på användarens mobil krånglar? Fungerar tjänsten då?
    Internet behövs endast när du utfärdar ny access till en användare, dvs. när du ger tillträde till en ny användare via molntjänsten. Parakey fungerar helt offline när tillträdet väl är utfärdat.

Parakey har redan uppmärksammats av många och bland annat kammat hem priset som ”Framtidens Innovatör” (både Västra Götaland och Sverige) under 2015 – en utmärkelse given av SKAPA, stiftelsen som lyfter fram och premierar nya uppfinningar och innovationer. Vi på Monitor Larm är oerhört glada över att få agera återförsäljare till denna fantastiska produkt.

Vill du läsa mer om Parakey och möjligheterna kring att göra din nyckelhantering allt enklare, kika här!

*Förutsatt att ni har dörrar med elektromekaniska lås, dvs. lås som öppnas med antingen kod, bricka eller liknande.