Autoprofils dimkanon

Nyligen visade vi hur en dimkanon kan vara en bra del i en säkerhetsanläggning. I Autoprofils nya fina lokaler kunde vi visa intresserade gäster hur det kan se ut i verkligheten när larm löser ut och dimkanoner aktiveras.