Certifieringar

Monitor Larm är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm enligt SSF 130. Det gör oss godkända av alla landets försäkringsbolag och kunniga i alla led av processen – från installation till kontakt med larmcentralen. Något som färre än 10 % av larmföretagen i Sverige är.

Vår certifiering ­– din trygghet

Är man mån om sitt företags säkerhet är det inte bara de enskilda enheterna som ska fungera. Larmlösningen ni väljer ska till exempel installeras och administreras av kunnig personal. För att säkerställa leveransen krävs även ett certifierat kvalitetsledningssystem och de anställda på företaget ska få en genomgång av alla funktioner. Telekommunikationen som omger larmlösningen ska tydligt signalera ett avbrott på uppkopplingen och om något oförutsett händer är det viktigt att en väktare snabbt kan sändas till larmadressen. Vid behov ska även en larmcentral underrättas så att de i sin tur kan skicka polis, brandkår eller ambulans till adressen.

I Sverige är färre än 10 % av anläggarfirmorna certifierade enligt uttalande från anställd på certifieringsbolaget SBSC. Skrämmande få med tanke på att det är kunskapen bakom certifikaten som säkerställer att personal, material och ekonomiska värden är väl skyddade enligt rådande standarder. Certifikaten är ett bevis på att anläggarfirmorna är både seriösa och kompetenta samt att de uppdaterar sin kunskap regelbundet. Att arbeta med en certifierad anläggarfirma är med andra ord den absolut bästa säkerhetslösning ni kan välja.

Monitor Larm är certifierade enligt SSF 130. Vilket betyder att allt från företag och personal till produkter uppfyller de krav som ställs på oss. Vi är godkända av alla landets försäkringsbolag och uppfyller SSF, Svenska stöldskyddsföreningen normer. Vi har även polisens tillstånd att bedriva larminstallationsverksamhet och certifieringsbolaget SBSC, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB kontrollerar oss årligen. Var femte år ser vi dessutom till att förnya alla våra certifikat för att alltid vara i framkant.

Ladda ner Monitor Larm & Bevakning Certifikat SSF 1015 2016-12-31

Vad betyder våra certifikat?

Kontakta mig

Våra säkerhetslösningar är budgeterbara, så att du inte behöver tumma på kvaliteten.
Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig för en kostnadsfri säkerhetsgenomgång
och budgetförslag.