Finansiering

Budgetera ditt köp genom att hyra din säkerhetslösning när det är dags att investera i ny utrustning. För en känd månadskostnad får du många fördelar, bland annat en fullvärdesförsäkring utan värdeavskrivning med mycket låg självrisk. Många av våra kunder har redan valt att ta del av vår smidiga finansieringslösning, som vi kan erbjuda genom ett samarbete med DLL Group.

Flexibelt, budgeterbart och tryggt

Genom att hyra er säkerhetslösning istället för att köpa den slipper ditt företag att binda sitt kapital. Det gör det enkelt att följa teknikutvecklingen samt ger er möjlighet att använda pengarna till andra investeringar. Andra fördelar med att hyra säkerhetslösningar är att ni slipper avskrivningar och värdeminskningar samt att hyran är avdragsgill. Det blir även enkelt att budgetera med en känd månadskostnad.

I samarbete med vår finansieringspartner DLL Group erbjuder vi er möjlighet att hyra säkerhetslösningar under 36-60 månader, till en fast eller rörlig kostnad. Ni har även möjlighet att förändra utrustningen under avtalstidens gång och när avtalstiden har löpt ut har ni frihet att välja mellan att lämna tillbaka utrustningen, överta äganderätten till utrustningen eller teckna ett nytt avtal med säkerhetslösningar av den senaste modellen.

I hyran ingår ett omfattande försäkringsskydd utan värdeminskning, och en allriskförsäkring som täcker oförutsedda skadehändelser. Självrisken är endast 3000 SEK per skadetillfälle och ingen nedskrivning av utrustningens värde sker under hyrestiden.

Det är redan många av våra befintliga kunder som har tagit del av vår smidiga finansieringslösning och allt fler väljer att hyra sina säkerhetslösningar då fördelarna är många och flexibiliteten stor jämfört med att köpa all utrustning.

Fördelar

Vår finansieringspartner

DLL är ett helägt dotterbolag till Rabobank Group. Rabobank har högsta kreditvärdighet av alla privatägda banker, som tilldelas av kreditvärderingsinstituten Moodys, Standard & Poors, Fitch och DBRS. De har funnits på marknaden sedan 1969.

Läs mer

Intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan för att få veta mer om vår finansieringslösning samt ta del av konkreta exempel på hur vi kan finansiera ert val av säkerhetslösning.