Få en offert

Få en offert

Vi skapar en säkerhetslösning utifrån dina behov och samlar installation och administration under ett och samma avtal med en känd månadskostnad. Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig för ett budgetförslag.



 

Kontor

På ett kontor vill man skydda både liv och ekonomiska värden samt ha koll på obehöriga personer. Med vårt integrerade säkerhetssystem NOX kan ni enkelt sammankoppla kontorets alla lösningar för en både ökad säkerhet och smidigare vardag. Idag finns det även många smarta sätt att säkerställa att lokalens resurser utnyttjas på ett optimalt sätt – lösningar som sparar såväl pengar som miljö.

Tillträde till rätt person vid rätt tidpunkt

Tillsammans med inbrottslarm är passersystem en viktig del av företagets säkerhet. Frågorna kan vara många och framför allt varierar de beroende på behov, fastighet och preferenser. På Monitor Larm skräddarsyr vi en lösning efter era specifika önskemål och ser till att inga frågor blir obesvarade. Vi hjälper er med allt ifrån ifrån passer- och porttelefonisystem till mer avancerade, integrerade lösningar. Har ert kontor till exempel en stor omsättning av folk? I sådana fall kan Parakey vara ett utmärkt komplement till ert passersystem – kostnadseffektivt, smidigt och flexibelt. Vill du läsa mer om våra olika lösningar för passersystem och dörraccess? Se här!

När det gäller fysiskt tillträde till fastigheten och kontorets olika utrymmen blir det ofta aktuellt att ta ställning till ett flertal olika frågor:

Parakey – er digitala nyckel

I dagens kontorslandskap utgör folk i rörelse mer regel än undantag. Detta ställer krav på nya typer av passersystem, där enkelhet och flexibilitet är två nyckelord – utan att kompromissa med säkerheten. Parakey är ett innovativt molnbaserat passersystem för fysisk access med hjälp av den ägodel vi idag sällan lämnar ifrån oss: smartphone. Istället för traditionella nycklar, passerkort eller taggar kan ni med hjälp av Parakey både öppna dörrar och tilldela fysiskt tillträde med en smartphone eller så kallade wearables. Har ert företag till exempel inhyrd personal kan ni smidigt ge behöriga personer access och säkerställa att rätt person tilldelas tillträde till rätt dörr, vid rätt tidpunkt. Fördelarna är dock betydligt fler! Ta gärna en titt här för att bekanta dig med lösningen i mer detalj. Är ert företag i behov av ett uppdaterat passersystem eller önskar ni veta hur Parakey kunde tillämpas på bästa sätt för just er verksamhet? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Sammankoppla kontorets säkerhetslösningar

NOX Systems är inbrottslarm och passersystem i ett som enkelt kan kopplas ihop med både brandlarm och exempelvis kameraövervakning. Ett integrerat säkerhetssystem innebär en rad vägande fördelar; lägre installationskostnader, bättre kontroll samt lätt att både använda och administrera. Förändras era säkerhetsbehov eller utökas lokalerna, kan systemet växa i takt med företaget – utan onödiga kostnader för byte av utrustning. Genom att sammankoppla era säkerhetslösningar kan till exempel en kamera programmeras så att den börjar filma först när rörelsedetektorerna i lokalens inbrottslarm reagerar. Hamnar ett passerkort på villovägar kan behörigheten till kontorets lokaler direkt raderas. Du kan även säkerställa att verksamhetens energiförbrukning optimeras – har ni till exempel ett serverrum kan det vara kritiskt att temperaturen hålls på en rekommenderad nivå för bästa möjliga prestanda. NOX kan till exempel automatiskt sätta igång en fläkt. Än idag har vi på Monitor inte stött på ett enda önskemål som inte NOX Systems kunnat uppfylla, läs mer här.

Från en lokal partner i Göteborg till
säkerhetsleverantören för samtliga kontor i Sverige

“Jag har samarbetat med flera liknande företag i Sverige under åren som gått och Monitor känns ganska
outstanding i sitt kunnande.”

– Jesper Björck
IT-Manager – Sverige, Nordic Morning

Med kontor på sex olika orter i Sverige och en personal i kontinuerlig rörelse ställs höga krav på företagets säkerhet. Detta är vardag för Jesper Björck, IT-Manager för de svenska bolagen i kommunikationskoncernen Nordic Morning. Under det 10-åriga samarbetet med Monitor Larm har säkerhetsföretaget gått från att vara en lokal partner i Göteborg till att vara leverantören för samtliga kontor i Sverige. En avgörande faktor för Nordic Morning har varit att hitta en gemensam lösning för alla kontor – oavsett storlek och de specifika behov respektive företag har.

Idag har landets alla kontor NOX Systems som säkerhetslösning, med både larm- och passersystem samt loggning integrerat i systemet. Med ett gemensamt säkerhetssystem som grund kan personalen röra sig fritt mellan de olika kontoren i landet och behörigheter kan enkelt tilldelas vid behov. Utöver att NOX är en skalbar lösning är det framför allt flexibiliteten och möjligheten till att skräddarsy säkerheten på respektive kontor, som varit centralt i valet av säkerhetssystem för Nordic Morning. Det är kombinationen av personlig service och gedigen kompetens som gjort att Monitor Larm fått förtroendet som säkerhetsleverantör till koncernens samtliga företag i Sverige – en resa vi på Monitor är väldigt glada över att få ta del av.

Utnyttja kontorets resurser smartare

Dubbelbokas företagets mötesrum alltid under måndag förmiddag eller står konferensrummet på högsta våningen tomt under majoriteten av veckan? Med ett lättnavigerat och smidigt rums- och resursbokningssystem kan ni direkt effektivisera och kontrollera användningen av kontorets alla lokaler och till exempel firmabilar. Önskar ni ha koll på vilka människor som vistas på kontoret? I sådana fall hjälper vi er mer än gärna med ett besöksbokningssystem anpassat för er verksamhet. Läs mer om våra olika lösningar för bokning här.

rumsbokning, kontor

Få en offert

Kontakta vår expert

Andreas Sköld, Teknisk försäljning
031 63 65 06

Fyll i dina uppgifter.






Läs mer om säkerhetslösningarna för er bransch