För att sprida kunskap i säkerhetsfrågor har vi skapat en egen Youtubekanal.
Temat i detta klipp är ”Öka säkerheten vid brand” med Monitor Larm & Bevakning där vår Andreas Sköld berättar.

Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men det hjälper till att snabbt kunna utrymma lokalerna och påbörja en släckinsats för att minimera skadorna vid en brand. Förutom det viktigaste: att rädda liv, kan de materiella skadorna hållas nere – både i form av produktionsbortfall och ekonomiska konsekvenser. På Monitor Larm hjälper vi er gärna med en lösning som ger er en avsevärt ökad säkerhet till en låg investering.

Se filmen: Öka säkerheten vid brand