Rädda liv

Säkerhetslösningar för er som snabbt vill att lokaler utryms och att brandkåren underrättas.

 

radda-liv_vit_90px

Öka säkerheten vid brand

Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men det hjälper till att snabbt kunna utrymma lokalerna och påbörja en släckinsats för att minimera skadorna vid en brand. Förutom det viktigaste: att rädda liv, kan de materiella skadorna hållas nere – både i form av produktionsbortfall och ekonomiska konsekvenser. På Monitor Larm hjälper vi er gärna med en lösning som ger er en avsevärt ökad säkerhet till en låg investering.

Brandlarm

Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men det hjälper till att snabbt kunna utrymma lokalerna och möjlighet att påbörja en släckinsats för att minimera skadan vid en brand. Förutom det uppenbara att liv kan räddas så innebär det dessutom att stora värden kan räddas och produktionsbortfall kan minimeras.

Många gånger blir det mycket omfattande skador vid brand. Även rök- och vattenskador vid brand och släckarbeten är vanliga. Det är m a o viktigt att tidigt detektera brand för att minimera skador och följdskador. Larmen hjälper människor att sätta sig i säkerhet och dessutom kan släckningsarbetet komma igång så snabbt som möjligt, vilket ökar chansen att rädda både liv och ekonomiska värden.

För att uppnå ett maximalt brandskydd på ett företag krävs mer än en brandvarnare och en pulversläckare. Vi rekommenderar antingen ett
automatiskt brandlarm eller ett kombilarm.

Utrymningslarm

Krävs framför allt i byggnader där många människor kan påverkas av en brand. Utrymningslarmets funktion är att varna personer som finns i en byggnad och få dem att utrymma byggnaden. Utrymningslarmet kan startas manuellt eller automatiskt. Vanligt är att koppla detta till antingen ett automatiskt brandlarm eller till ett kombilarm.

Automatiskt brandlarm

Larmets uppgift är att snabbt detektera en brand, vilket normalt sker med rökdetektorer. Kan användas för att larma personal eller räddnings- tjänsten och för att starta ett utrymningslarm. Används ofta när det finns en extern kravställare, som exempelvis myndigheter eller försäkringsbolag.

Kombilarm

Rökdetektorer kopplas till ett inbrottslarm. Vid brand så startas utrymningslarmet och en signal skickas till larmcentralen. Vid larm när ni har stängt så skickas en väktare till platsen som visuellt kan konstatera utlöst brand och då larma räddningstjänsten.

Boka ett besök

Kontakta vår expert

Andreas Sköld, Teknisk försäljning
031 63 65 06

Fyll i dina uppgifter.


Monitor erbjuder helhetslösningar

Många tjänster – ett avtal
Vi tar ett helhetsgrepp om säkerheten genom att samla all installation, administration och hantering av era säkerhetslösningar under ett och samma avtal. Tryggt, enkelt och kostnadseffektivt för er som kund.

Läs mer

Finansiering

Med vår smidiga finansieringslösning slipper ert företag att binda upp sitt kapital. Det gör det enkelt att följa teknikutvecklingen samt ger er möjlighet att använda pengarna till andra investeringar!

Läs mer