Restaurang & Café

För restaurang- och cafépersonal är det viktigt att allt är okej i lokalerna när det är dags att öppna. Inbrott innebär ofta, förutom att ni blir av med värdesaker, glassplitter och allmän oreda i lokalen. I köket finns stora risker för brand i fläktar och plattor som glömts på. Alla dessa risker kan Monitor hjälpa er att minimera.

Paket: Larm

I det här paketet har vi satt samman ett exempel på hur vi på Monitor kan hjälpa er höja säkerheten. Läs mer om de produkter och tjänster som passar Restaurang & Café i listan bredvid.

Paket: Kameraövervakning

I det här paketet har vi satt samman ett exempel på hur vi på Monitor kan hjälpa er höja säkerheten. Läs mer om de produkter och tjänster som passar Restaurang & Café i listan bredvid.

Tillval

Som komplement till de paket vi exemplifierar med ovan kan ni höja säkerheten ytterligare med hjälp av ett eller flera tillval. Läs mer om de tillval som passar Restaurang & Café i listan bredvid.

Två filmer om larm och kameraövervakning

Här är två korta filmer som påvisar nyttan med larm och kameraövervakning, smarta lösningar som ökar säkerheten inom er bransch.Filmerna visare en inbrottstjuv orsakar stor skada vid inbrott i restaurang och en tjuv som samlar mod i en dryg minut men sen krossar rutan.

Finansiering

Med vår smidiga finansieringslösning slipper ert företag att binda upp sitt kapital. Det gör det enkelt att följa teknikutvecklingen samt ger er möjlighet att använda pengarna till andra investeringar!

Läs mer

Få en offert

Kontakta vår expert

Andreas Sköld, Teknisk försäljning
031 63 65 06

Fyll i dina uppgifter.