Rädda liv

När rummet rökfylls och en brand bryter ut måste det gå snabbt. Personer i hela byggnaden måste få vetskap om att de ska ta sig ut, nödutgångar måste vara upplåsta och någon måste ringa 112.

Brandlarm

Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men det hjälper till att snabbt kunna utrymma lokalerna och möjlighet att påbörja en släckinsats för att minimera skadan vid en brand. Förutom att det uppenbara att liv kan räddas så innebär det dessutom att stora värden kan räddas och produktionsbortfall kan minimeras.

Många gånger blir det mycket omfattande skador vid brand. Även rök- och vattenskador vid brand och släckarbeten är vanliga. Det är m a o viktigt att tidigt detektera brand för att minimera skador och följdskador. Larmen hjälper människor att sätta sig i säkerhet och dessutom kan släckningsarbetet komma igång så snabbt som möjligt, vilket ökar chansen att rädda både liv och ekonomiska värden.

För att uppnå ett maximalt brandskydd på ett företag krävs mer än en brandvarnare och en pulversläckare. Vi rekommenderar antingen ett
automatiskt brandlarm eller ett kombilarm.

Utrymningslarm

Krävs framför allt i byggnader där många människor kan påverkas av en brand. Utrymningslarmets funktion är att varna personer som finns i en byggnad och få dem att utrymma byggnaden. Utrymningslarmet kan startas manuellt eller automatiskt.Vanligt är att koppla detta till antingen ett automatiskt brandlarm eller till ett kombilarm.

Automatiskt brandlarm

Larmets uppgift är att snabbt detektera en brand, vilket normalt sker med rökdetektorer. Kan användas för att larma personal eller räddnings- tjänsten och för att starta ett utrymningslarm. Används ofta när det finns en extern kravställare, som exempelvis myndigheter eller försäkringsbolag.

Kombilarm

Rökdetektorer kopplas till ett inbrottslarm. Vid brand så startas utrymningslarmet och en signal skickas till larmcentralen. Vid larm när ni har stängt så skickas en väktare till platsen som visuellt kan konstatera utlöst brand och då larma räddningstjänsten.

Vår expert

Kjell Svensson, Teknisk försäljning

031 63 65 00

Fyll i dina uppgifter för att bli kontaktad.


Monitor erbjuder helhetslösningar

En kontakt – många tjänster
Monitor levererar allt från installation till utryckningar av väktare. Tryggt och enkelt för dig som kund. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempor.

Läs mer

Finansiering

Våra säkerhetslösningar är budgeterbara, så att du inte behöver tumma på kvaliteten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus enim nib, maximus consectetur adipiscing elit non suscipit vel, semper a justo. Nam vel feugiat dui, quis aliquam lorem.

Läs mer