Integrerat säkerhetssystem

Säkerhetslösningar för er som vill förenkla, digitalisera och fritt anpassa i ett och samma system.

 

nox_vit_90px

Integrera all säkerhet

På Monitor Larm arbetar vi med NOX. Ett integrerat säkerhetssystem där alla verksamhetens larmlösningar styrs från en och samma centralenhet. Med NOX kan du kombinera inbrottslarm, kameraövervakning och passersystem till exempel. Och du kan enkelt sköta alla säkerhetslösningar på distans via en app.

NOX Systems

NOX integrerade säkerhetssystem tar ett helhetsgrepp om säkerheten och innebär lägre installationskostnader och bättre kontroll. Systemet är enkelt att använda och administrera och möjligheterna är näst intill oändliga. En kamera kan till exempel programmeras så att den börjar filma först när rörelsedetektorer i ett inbrottslarm reagerar. Belysning kan kopplas till passersystem för att slås på när någon rör sig i lokalerna och ett fuktlarm kan se till så att ventilationen i rummet startar. Alla säkerhetslösningar kan enkelt skötas på distans via en app, där översiktsbilder i appens gränssnitt visar var larmet har gått samt ger möjligheter till att åtgärda det. Det blir också enklare att bemöta framtidens säkerhetshot då systemet enkelt kan byggas på. Det ni inte har behov av idag kan enkelt programmeras eller installeras i det befintliga systemet för att se till så att säkerheten alltid är uppdaterad. Något som minskar onödiga kostnader för utbyte av utrustning samt sparar på miljön.

NOX Systems tillverkas i Lichtenstein och i utformningen betänks lika delar teknik, funktion och design. Systemet omfattar online- och offlineläsare, inbrottslarm, kameror, övervakad larmsändare och temperaturavkänning till exempel. Det finns ingen begränsning i hur många lösningar man kan sammankoppla och hittills har vi inte stött på ett enda önskemål som NOX Systems inte kunnat uppfylla. Kontakta oss gärna med frågor om hur integrerade säkerhetssystem kan skräddarsys för just er verksamhet!

Fördelar

Inbrottslarm och passersystem i ett

Genom att sammankoppla ert inbrottslarm och passersystem i NOX får ni tillgång till ett flertal smarta lösningar som ökar säkerheten i er verksamhet. För den dagliga driften betyder det enkel hantering vid av- och pålarmning av lokalen. Men vid oförutsedda händelser, som vid inbrott eller när en felaktig passerbricka används kan inbrottslarmet ljuda och passersystemet ser till att dörrar behålls låsta. Man kan också få en avisering att någon med en felaktig bricka har försökt begära tillträde till lokalen.

Ett mer konkret exempel är när en nödutgång används felaktigt. Nödutgången i exemplet är låst, larmad samt kameraövervakad. Så när dörren ”tvångsforceras” genom att någon använder nödutgångshandtaget ser NOX till att en summer vid dörren ljuder, en optisk indikering blinkar och att larmet presenteras hos larmcentralen. Samtidigt kan den larmansvarige på ert företag få en pushnotis via iNox appen i sin smarttelefon. I appen kan personen via grafiska bilder se var i lokalen larmet går, stänga av larmet och ljudet om så önskas samt via nödutgångens kamera se bilder och videoklipp på vad som händer live i lokalen.

Säkerhet och överblick i ett system

En introduktionsvideo som visar fördelarna med att använda NOX säkerhetssystem.

Smart och enkel hantering via app

Som ett komplement till NOX centralenhet går det även att administrera systemet på distans från smarttelefoner och surfplattor då NOX är kompatibelt med Apple iOS och Android.

Funktionaliteterna inkluderar realtidsinformation om larm, områden, loggar och temperatur- och fuktighetsvärden. Det betyder bland annat att ni via appen kan slå på och av larm, låsa och öppna dörrar, läsa av temperatur och fuktighet i lokalen, se vilka användare som senast var inloggade i systemet samt lägga till eller ta bort behörighet till lokalen om någon tappat en passerbricka till exempel. Ni kan dessutom via appens gränssnitt tydligt se var i lokalen larmet löst ut tack vare grafiska planritningar. Och för att kontrollera varför larmet går kan ni via kameror i lokalen se livebilder i mobilen eller surfplattan.

För att garantera säkerheten vid trådlös administration har all datakommunikation mellan NOX centralenhet och app krypteras, och det är enbart behöriga administratörer som har tillgång till appens funktioner.

Monitor visar hur NOX ser ut som app

Spara energi och minska driftkostnader

Optimera verksamhetens energiförbrukning genom att sammankoppla befintliga temperatur- och elektricitetslösningar med NOX. Tack vare funktionen fastighetsstyrning kan ni till exempel sänka temperaturen, släcka lyset och stänga av annan drift under natten för att spara energi. Ni kan även skapa en automatisk styrning som vid en given tidpunkt varje morgon sänder en signal att höja temperaturen igen och slå på lyset så fort larmet är frånkopplat. I miljöer där bibehållen temperatur är väsentlig (laboratorier eller frysrum t.ex.) kan NOX dessutom larma så fort en förändring upptäcks samt åtgärda felet på önskat sätt genom att t.ex. sätta igång en fläkt.

NOX fastighetsstyrning inbegriper timers för att tidsbestämma önskade åtgärder, mätare som registrerar förändringar i lokalen och larm som gör er uppmärksamma på de förändringarna. All fastighetsstyrning går även att sköta på distans via dator, smarttelefon eller surfplatta.

Monitor visar NOX fastighetsstyrning

Boka ett besök

Kontakta vår expert

Kjell Svensson, Teknisk försäljning
031 63 65 08

Fyll i dina uppgifter.


Monitor erbjuder helhetslösningar

Många tjänster – ett avtal
Vi tar ett helhetsgrepp om säkerheten genom att samla all installation, administration och hantering av era säkerhetslösningar under ett och samma avtal. Tryggt, enkelt och kostnadseffektivt för er som kund.

Läs mer

Finansiering

Med vår smidiga finansieringslösning slipper ert företag att binda upp sitt kapital. Det gör det enkelt att följa teknikutvecklingen samt ger er möjlighet att använda pengarna till andra investeringar!

Läs mer