Många tjänster – Ett avtal

Traditionellt sett så installeras, administreras och hanteras säkerhetslösningar var för sig. Som minst brukar det för kunden resultera i fyra separata avtal. Ett för larminstallatören som installerar och sköter larmet efter köp, ett för larmcentralen som tar emot och reagerar på larm dygnet runt, ett annat för vaktbolaget som vid oförutsedda händelser ser till att ta sig till den plats där larmet går och ett fjärde för telekommunikationen som omger larmet och säkerställer så att signalen från larm till larmcentral fungerar.

Trots att det här arbetssättet är norm i vår bransch har Monitor valt att samla alla säkerhetslösningar under ett och samma avtal. Det betyder att ni för en fast kostnad får all hjälp ni behöver, av en och samma leverantör. Det är vi som installerar larmet, hanterar uppkopplingen, skickar väktare samt kontaktar larmcentralen. Vi har inga dolda kostnader och räknar inte antalet samtal eller utryckningar. Tryggt, enkelt och kostnadseffektivt för er.

Om den totala summan för de säkerhetslösningar ni väljer inledningsvis känns för hög erbjuder vi dessutom budgeterbara lösningar. Något som många av våra befintliga kunder uppskattar och använder flitigt.

 • Ett pålitligt passersystem
 • Trygga taggläsare
 • Smidig administrering
 • Enkelt att boka tvättid
  Vad betyder våra certifikat?

 • Att vi är ett certifierat företag med certifierad personal som installerar certifierade produkter.
 • Att vi överensstämmer med rådande kravspecifikationer, normer eller standarder.
 • Att vi följer upp och regelbundet kontrollerar att all vår certifierade personal vidmakthåller sina kunskaper, eller att alla tillverkade exemplar av en certifierad produkt överensstämmer med det certifierade exemplaret.
 • Att vi vid giltighetstidens slut uppdaterar alla våra certifieringar. I vår bransch sker re-certifiering var femte år. Företagets behöriga ingenjörer, kvalitetsledningssystem, samt resterande verksamhet kontrolleras varje år.
 • Att vi är godkända av ackrediteringsorganet SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering), vilka har mer än 20 års erfarenhet av kvalitetssäkring och certifiering.
Vår certifiering ­– din trygghet

I ditt försäkringsbrev står det vilken larmklass du har krav på. Det är inte alltid lätt att förstå vad detta innebär – exempelvis så finns det inte några godkända, trådlösa larmlösningar för företag i Sverige. Vi på Monitor hjälper dig gärna att tolka vad just ditt försäkringsbolag ställer för krav. Det enda du behöver tänka på är att arbeta med en certifierad anläggarfirma. Det är med andra ord den absolut bästa säkerhetslösning ni kan välja.

Monitor Larm är certifierade enligt SSF 130. Det betyder att hela vårt företag, all vår personal och alla våra produkter uppfyller de höga krav som ställs. Vi är godkända av alla försäkringsbolag och vi uppfyller SSFs (Svenska stöldskyddsföreningen) normer. Vi har även polisens tillstånd att bedriva larminstallationsverksamhet. Dessutom kontrolleras vi årligen avcertifieringsbolaget SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering).

I dag är det allt vanligare att man hyr sina säkerhetslösningar (SAAS, Security as a Service).

Känns den totala summan för era valda säkerhetslösningar för hög? Inga problem – vi erbjuder även budgeterbara lösningar. Detta är något som många av våra befintliga kunder både uppskattar och flitigt använder. Läs mer om våra finansieringslösningar här.

Många av våra kunder har tagit del av vår smidiga finansieringslösning, och allt fler väljer att hyra sina säkerhetslösningar istället för att köpa all utrustning. En trygg, smart och flexibel lösning – med många fördelar.

Genom att hyra istället för att köpa slipper ditt företag att binda sitt kapital. Några andra exempel på fördelar är att ni slipper avskrivningar och värdeminskningar, samt att hyran är avdragsgill. Med en fast månadskostnad blir det dessutom enklare att budgetera.

Ni har även möjlighet att förändra utrustningen under avtalstidens gång, och när avtalstiden löpt ut kan ni alltid välja mellan att:

• Lämna tillbaka utrustningen
• Överta äganderätten till utrustningen
• Teckna ett nytt avtal med säkerhetslösningar av den senaste modellen

I hyran ingår ett omfattande försäkringsskydd med låg självrisk, utan värdeminskning, samt en allriskförsäkring som täcker oförutsedda skadehändelser.

 • Ökad ekonomisk handlingsfrihet då betalningen sker i samma takt som utnyttjandet. Att hyra era säkerhetslösningar påverkar inte ekonomiska nyckeltal och ni slipper låga andrahandsvärden.
 • Investeringar kan ske i takt med att företaget växer, utan att utnyttja investeringsbudget eller bankkredit.
 • Lätt att uppgradera eller byta ut utrustningen under hela avtalsperioden.
 • Omfattande försäkringsskydd mot oförutsedda händelser samt en låg självrisk.
 • En fast månadskostnad, som gör det lätt att budgetera.
EN CERTIFIERAD PROCESS – DEN BÄSTA SÄKERHETSLÖSNINGEN DU KAN VÄLJA!

Vi värderar en nära kontakt med våra kunder och delar gärna med oss av kunskap som kan öka säkerheten på ert företag. Vi erbjuder till exempel råd samt föreslår driftförbättringar i samband med att rådande säkerhetsstandarder ändras, eller om försäkringsbolagets krav skärps. Vi har varit verksamma sedan 1994 och har kunder som har varit med oss från start.

Alla våra larm- och säkerhetslösningar är utvecklade med innovativ teknik, användarvänlighet och design i åtanke. Är ni i behov av en specifik funktion? Då kan vi även hjälpa er att utveckla den – från idé till produkt. Vi på Monitor täcker alla era säkerhets behov, och vi erbjuder spjutspetsteknologi inom områden som till exempel integrerade säkerhetssystem, passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm. Vill ni veta mer? Hör gärna av er.