Säkerhetsbranschen och dess kunder står inför en stor utmaning de närmaste åren – att digitalisera larmöverföringen. Alla nyinstallerade klassade anläggningar, även de i larmklass 1 och 2, ska förses med en övervakad larmöverföring från och med den 1 april 2013 då SSF 130 utgåva 8 träder i kraft.

Det är positivt för kunderna som får en säker och kontrollerad larmöverföring till larmcentralen. Därmed kommer IP-tekniken för larmöverföring att slå
igenom på allvar, menar Johan Holmström, affärsutvecklingsansvarig på Dualtech IT.

Det finns en komplexitet i övergången från analog larmöverföring till IP-larmöverföring och flera aspekter att ta hänsyn till.

En aspekt i övergången från analog till digital larmöverföring är hur utvecklingen har resulterat i produkter som kräver ny kunskap och ett delvis nytt arbetssätt då de skall projekteras, upphandlas och driftsättas.

Ett samspel och en förståelse mellan flera discipliner är en förutsättning för att de moderna säkerhetsprodukterna skall kunna integreras problemfritt. För larminstallatören, kundens säkerhetsansvarige och numera även kundens IT- eller nätverksansvarige är det viktigt att i ett tidigt skede inleda ett förberedande arbete där förutsättningarna tydliggörs.

IP är en helt annan infrastruktur jämfört med den analoga för larmöverföring, med många nya begrepp, vilket lätt kan leda till missförstånd mellan de inblandade med sina olika bakgrunder. Här finns ett stort utbildningsbehov.

Det är nu av största vikt att installatörer, larmcentraler och kravställare tar sitt ansvar gentemot kunderna så att vi hamnar rätt, för i och med att SSF 130 utgåva 8 träder in, finns det ingen annan väg framåt än den digitala för larmöverföring.

Med den IP-baserade infrastrukturen för larmkommunikation öppnas en helt ny värld vad gäller tillgänglighet, funktioner och tjänster som kommer att gynna hela branschens utveckling och kunderna, som kommer att få nya effektiva verktyg tillhands för sin riskhantering. Här befinner vi oss bara i början av något som kommer utvecklas under många år framöver – bara vi nu hamnar rätt från början.Delar ur artikeln av Johan Holmström, affärsutvecklingsansvarig på Dualtech ITMonitor Larm & Bevakning har under flera år jobbat med larmöverföring via IP och har fått flera diplom för vårt engagemang att skapa en trygg larmanläggning för våra kunder.Genom vårt unika totalkoncept där vi ansvar för projektering, materielval, installation, driftsättning men också att knyta de viktiga instruktionerna så att rätt åtgärd vidtas och både operatör på larmcentral samt vakt får rätt besked & förutsättningar. Vi ser att detta är vad våra kunder vill ha, en leverantör som ansvarar för hela kedjan!För mer information kontakta oss på Monitor Larm & Bevakning 031-636500.www.monitor-larm.se