Monitor har färdigställt kamerainstallationen på Chalmers tekniska högskola