I lokaler där det finns stora ytor och många vrår är det svårt att se över helheten.
Skadegörelse och svinn är dessutom vanligare på platser utan övervakning och möjligheten
att ta sig in i en lokal obemärkt är större.

En av de vanligaste komponenterna i säkerhetssystem idag är kameraövervakning.
Kameror höjer säkerheten i och kring de lokaler där systemet installeras samt säkerställer att de som vistas på arbetsplatsen känner sig trygga. Produkterna som finns på marknaden är mycket intelligenta och utvecklingen går snabbt framåt. Med en kamera i lokalen kan du bland annat se över flera områden samtidigt, lagra och exportera bildmaterial digitalt, analysera rörelsemönster för att upptäcka och identifiera förövare samt kontakta larmcentralen automatiskt. Kamerasystemen är enkla att hantera på distans, via en app i din smartphone kan du till exempel få omedelbar kännedom om händelser i ditt kamerabevakade område. Redundansfunktioner bibehåller dessutom kamerans funktioner och prestanda vid oförutsedda fel. På ett säkerhetssystem med kamera kan du med andra ord ställa mycket höga krav.

I en av våra senaste installationer hade vi ett flertal krav att ta hänsyn till då kamerorna skulle verka i en miljö med extrema renhetskrav. För Chalmers Tekniska Högskola, Department of Microtechnology and Nanoscience, Nanofabrication Laboratory valde vi en tekniskt avancerad lösning från Avigilon och såg till så att installation, administration och funktion skräddarsyddes efter Chalmers behov. (Läs mer om vår kamerainstallation på Chalmers här.)

Det finns en mängd andra företag som gynnas av säkerhetssystem med kamera.
Offentliga verksamheter så som skolor till exempel är ofta en samlingspunkt under dygnets alla timmar. Kameraövervakning förhindrar oönskade händelser så som klotter, inbrott eller anlagd brand mycket tidigt. Dels genom att kamerorna i sig avskräcker från att utföra handlingen men också för att de upptäcker samt kan identifiera förövaren. Producerande verksamheter har ett behov av kameror då videoupptagning kvalitetssäkrar tillverkningsprocessen och i verksamheter som bedriver handel hjälper de till att minska det brottsliga svinn som varje år står för två tredjedelar av handelns totala svinn. I en undersökning från 2013 uppmärksammar Svensk Handel att detta svinn uppgick
till 6 miljarder kronor. Och i en annan undersökning som Nordisk Handel utförde samma år väljer majoriteten av de tillfrågade verksamheterna att öka sin budget år 2014 för att minska problemen. Drygt en fjärdedel av den ökade budgeten planerar de att investera i rätt köp av kamerautrustning.

Vid val av kamera är det viktigt att tänka över vilket behov av bildkvalitet din verksamhet har. Ska kameran enbart överblicka ett område eller är ni intresserade av detaljrikedom? Monitor erbjuder kameraövervakning för observation, igenkänning och identifikation och vi har säkerhetssystem för en mängd olika miljöer. Vi ser dessutom till att förutsättningarna för varje enskild lokal uppfylls och arbetar med ett flertal integrerbara system.

För att ta reda på vilket säkerhetsbehov din verksamhet har erbjuder vi just nu en kostnadsfri säkerhetsanalys värd 2500 kronor. Erbjudandet är en del av vårt jubileumsfirande och är helt utan vidare åtaganden om ni så önskar. Kontakta oss oavsett om du är kund hos oss idag eller har en annan leverantör!