I takt med att dagarna blir allt kortare och kvällarna allt mörkare närmar vi oss en ny säsong. Och dessvärre syftar vi inte på mustiga grytor eller det ökade antalet tända ljus i hemmen utan en helt annan trend. Vi närmar oss den årliga säsongen då butiksrånen ökar i antal. Trots att majoriteten av butiksrån föregås av förhållandevis lite planering, har butiksrånen ett tydligt säsongsmönster enligt Brå, Brottsförebyggande rådet. Över 40 procent av butiksrånen sker under vintermånaderna november till och med februari och vidare är dessa koncentrerade till den senare delen av dygnet: ungefär hälften av rånen sker mellan klockan 18 och 22. Befinner du dig i en storstadsregion? Om svaret på den frågan är ja, är risken för butiksrån än högre. Av samtliga anmälda butiksrån 2008 begicks närmare 75 procent i något av våra tre storstadslän: Stockholm, Västra Götaland eller Skåne.*

Tjuvar är, precis som du, i allra högsta grad medvetna om de minuter som finns till hands innan väktare eller polis når platsen efter att larmet gått. På ett fåtal minuter kan ett inbrott vara över och under dessa minuter kan tjuven stjäla dina tillgångar, i värsta fall skada personalen och även ta sig från platsen utan att lämna ett spår. Minuter som är värdefulla för tjuven, men potentiellt smärtsamt kostsamma för dig som ägare till butik eller lager till exempel. Idag finns en lösning som avbryter ett stöldförsök mer eller mindre direkt: en dimgenerator.

 

 

Med en dimgenerator fylls lokalen på några sekunder med dimma, vilket gör att sikten i lokalen blir obefintlig. För tjuven innebär det här att det blir omöjligt att orientera sig i lokalen och vidare att det blir extremt svårt att genomföra stölden eller göra annan skada i lokalen. Utöver att du med hjälp av dimgeneratorn effektivt kan skydda värdeobjekt är fördelarna med denna lösning många: dimman har ingen påverkan på till exempel dyrbar elektronik i lokalen och trots en mycket tät dimma, lämnar den inga spår. Dessutom är den helt ofarlig för både människor och djur.

En sällan uppmärksammad aspekt då till exempel butiksrån diskuteras är de konsekvenser den här typen av händelser kan ha för personalen. Rån är de facto den vanligaste negativa faktorn beträffande arbetsmiljö hos handelsanställda**. Därmed sett ur även detta perspektiv är en dimgenerator en tänkvärd lösning för dig som till exempel bedriver en butiksverksamhet: stöldförsöket avbryts på ett par sekunder och personalen kan även tack vare dimman undkomma kontakt med rånare.

Det finns dimgeneratorer för lokaler av olika storlekar: från 200 m3 till maskiner som fyller lokaler på 1200 m3. Vid större lokaler kan flera dimgeneratorer placeras i en och samma lokal och på så sätt samverka. På Monitor Larm är vi experter inom säkerhetslösningar för både handel & butik och verksamheter som till exempel lager och industrier. Vi vet även att det går att förebygga många skador med relativt enkla åtgärder. Några av dessa skyddsåtgärder som kan minska risken för rån i butik är bland annat följande:

  • förbättra insynen i butiken
  • granska belysningen både inne i och utanför butiken och förbättra den vid behov
  • minimera mängden kontanter i kassan och ha tydliga dekaler som informerar om detta
  • förvara kontanter i ett värdeskåp med dagliga överföringar till bank
  • säkerhetsutbilda personalen så att de blir mer vaksamma på kundernas beteende och vet hur agera på bästa sätt vid rån eller inbrott

Och slutligen, se över era säkerhetslösningar – har era behov ändrats under det senaste året? Är systemet uppdaterat? Behöver ni hjälp med en säkerhetsgenomgång eller önskar ni veta mer om hur en dimgenerator kunde höja säkerheten i just er lokal, kontakta oss på Monitor Larm!

*Brå, Rapport 2011:14. Butiksrån, Utvecklingen fram till 2010.
https://www.bra.se/download/18.656e38431321e85c24d80007302/1371914736150/2011_14_butiksran.pdf

**Handelsrådet, Hälsoeffekter av rån.
http://www.handelsradet.nu/wp-content/uploads/2016/01/Halsoeffekter-av-ran-rapport.pdf

Det här inlägget postades i Företag.