Dayspring valde att höja säkerheten utan att höja kostnaden