Svenska kyrkan i Göteborg tar ett helhetsgrepp om säkerheten